Kdo jsme

Ing. Jana Půlpánová, Agentura Envirostyl

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

 • Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje“)
 • Kromě shora uvedených osobních údajů zaznamenáváme a uchováváme tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména otevírání e-mailů a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“)

Cookies

 • Internetové stránky Envirostyl.cz používají analýzu návštěvnosti stránek a mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém

Vložený obsah z dalších webů

 • Internetové stránky Envirostyl.cz mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Instagram, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Envirostylu, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Provádíme zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“)
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd.
 • Ing. Jana Půlpánová výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data příznivců.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru neb poštovní korespondence nebo zasíláním sms v následujících záležitostech:

 1. informování o aktivitách Agentury Envirostyl v České republice
 2. komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení a aktualizace kontaktních údajů, atd.
 3. zasílání newsletteru, informování o službách, projektech a jiných vhodných příležitostech pro zapojení příznivce

Jaká máte práva

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Ing. Jana Půlpánová zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány.
 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze právo kdykoliv požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Ing. Jana Půlpánová poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ
 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat.
 • V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Ing. Janu Půlpánovou na kontaktech uvedených v patičce webu Envirostyl.cz